ติดต่อเรา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
108 หมู่ที่ 3   ตำบลจันทิมา  อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์โทรศัพท์ 055-859788
Email : poom.sanyawichai@gmail.com


แบบฟอร์มติดต่อ
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ-สกุล :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กรอกรหัส :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788