ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ทะเบียน อสม.ต.จันทิมา 83
พื้นที่รับผิดชอบ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 60
ข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุ Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.73 KB 56
ไฟล์ รายชื่อ อสม.ปี 2560 Unkown Document ขนาดไฟล์ 22.43 KB 64
ไฟล์ ฌาปนกิจ อสม.ปี 2560 Unkown Document ขนาดไฟล์ 258.21 KB 56
ไฟล์ ข้อมูล อสม. ปี 2561 รับ ค่าป่วยการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 187.35 KB 74
ไฟล์ รับรองการเป็น อสม. รักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 122 KB 71
ตำบลสุขภาวะ 1 61
ตำบลสุขภาวะ 1 54
ตำบลสุขภาวะ 1 46
หนังสือขอใช้ห้องประชุม 56
เพลง อสม. Word Document ขนาดไฟล์ 20 KB 85
เอกสารว่าจ้างผู้พิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.28 MB 143
ข้อมูลเงินเดือน Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.77 KB 45
สรุปผลงาน รพ.สต.จันทิมา 50
ยุทธศาสตร์ ปี 2561 69
เอกสาร สรุป นำเสนอ 12 ตุลาคม 2560 44
นโยบาย นพ.สสจ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 46
ไฟล์เสนอโครงการ สปสช.ปี 2561 36
ว่าด้วย กันลืม JPEG Image ขนาดไฟล์ 224.52 KB 21
สรุปผลงาน รพ.สต.จันทิมา ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 726.59 KB 10
สรุปผลงาน รพ.สต.จันทิมา ปี 2561 22 สิงหาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 7
ไฟล์ นำเสนอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 7
Care giver Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.17 KB 9
ตำบลอนามัยสิ่งแวดล้อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 5
ตำบลจัดการสุขภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 8
แบบตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.63 KB 2
โครงการ หมอชวนวิ่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.49 MB 10
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 3
ไข้เลือดออก จันทร์ที่ 17 กย.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.89 MB 2

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788