ภาพกิจกรรม
ใช้ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน
( จำนวน 4 รูป / ดู 6 ครั้ง )
รณรงค์กำจัดล๔กน้ำยุงลาย
( จำนวน 12 รูป / ดู 29 ครั้ง )
ออกกำลังกาย
( จำนวน 5 รูป / ดู 18 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
( จำนวน 12 รูป / ดู 33 ครั้ง )
ประชุม คปสจ.
( จำนวน 8 รูป / ดู 203 ครั้ง )
การประชุมอนุม้ัติ โครงการ สปสช. ปี 2561
( จำนวน 4 รูป / ดู 258 ครั้ง )
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
( จำนวน 4 รูป / ดู 186 ครั้ง )
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
( จำนวน 7 รูป / ดู 362 ครั้ง )
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 24 พย.2560
( จำนวน 0 รูป / ดู 270 ครั้ง )
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
( จำนวน 4 รูป / ดู 316 ครั้ง )

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788